Om oss

"VBRI" (ett svenskt företag, organisationsnummer 556988-3787, momsnummer SE556988378701) publicerar journals, böcker och proceedings för de internationella läsarna;  och tillhandahålla IT-tjänster och digital utbildning. Vi organiserar också konferenser, mässor, utställningar, osv. Våra huvud publikationer omfattar Advanced Materials Letters och Advanced Materials Proceedings, officiella journal från International Association of Advanced Materials (IAAM), Abstrakt böcker av Advanced Materials Congresses, våra populära proceeding böcker.

Vi utför två bokserier, Advanced Materials, Scrivener Publishing och co-publicerad av Wiley och Advanced Nanomaterials, Båda serierna är avsedda att ge nya framsteg inom avancerad materialvetenskap och teknik.

VBRI distribuerar journals, proceedings, nyhetsbrev och böcker regelbundet. Vi håller stora konferenser som Baltic Conference Series, Advanced Material Congress Series och deras symposier. VBRI tillhandahåller en global digital utbildningsplattform för studenter, forskare och ingenjörer från akademin och industrin inom området grundläggande och tvärvetenskaplig forskning, nya innovationer, avancerade studieprogram, affärer och marknader osv. "World of Advanced Materials, New Age Technology, Innovations & Translational Research to Markets" Deltagande är från olika stora länder i våra klasser och konferenser, sessioner, symposier och utställningar. Våra aktiviteter samlar professorer, forskare, affärs giganter och teknokrater för att erbjuda en internationell plattform för spridning av träningsmetoder, nya idéer och praktisk utveckling och upptäcka framsteg på de potentiella marknaderna.